Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä
Patinaputiikki T:mi Jaana Veini
Portaanraitti 1
31340 Porras

jaana@patinaputiikki.fi

Y:2286742-2


Vastaava henkilö rekisteriasioissa on Jaana Veini, p. 0500 517 412

Rekisterin nimi
Patinaputiikin asiakasrekisteri


Mitä tietoja keräämme?
Asiakkaan perustiedot eli asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.
Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää eri viestimiin. 


Mihin tietoja tarvitaan?
Asiakasrekisteriä ja siihen tallennettuja tietoja käytetään ainoastaan kaupan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin, mutta ostoksia tehdessä tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään aina henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Patinaputiikki saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, joten osa rekisteritiedoista saattaa olla yhteistyökumppanien palvelimilla. Patinaputiikki ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään aina henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.


Tietosuojaseloste 16.05.2018

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Patinaputiikki tmi Jaana Veini (y-tunnus: 2286742-2)
Portaanraitti 1
31340 Porras
jaana@patinaputiikki.fi


Mitä tietoja minusta kerätään?
Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Mihin henkilötietoja käytetään?
Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Asiakkaan oikeudet
Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus